bip

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi

Już 1 września w czwartek uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017.

inaugurację w klasach I-III II LO rozpoczniemy o godz. 9.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 

„Wyprawka szkolna 2016”

- informacja w sprawie warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

1. W roku szkolnym 2016/2017 pomocą w formie udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych zostaną objęci uczniowie:

• słabowidzący,

• niesłyszący,

• słabosłyszący,

• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,

• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Czytaj więcej...

Wielkie święto za nami - I Zjazd Absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego

W miniony weekend odbył się w naszej szkole I Zjazd Absolwentów. Spotkanie po latach z gronem przyjaciół ze szkolnej ławki rozpoczęło się w piątek. Na początek zaplanowano ognisko w Malinowie. Pomysł okazał się trafiony - było mnóstwo rozmów, wspomnień, śmiechu… W sobotę natomiast nadszedł czas na część oficjalną imprezy. Społeczność uczniowska wraz z nauczycielami uczestniczyła we mszy św. w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. Przed nabożeństwem absolwenci udali się na pobliskie cmentarze, by pomodlić się za zmarłych kolegów z klasy oraz pedagogów, pracowników szkoły.

Czytaj więcej...

XX – LECIE ISTNIENIA II LICEUM OGÓLNOKSTAŁCĄCEGO – ŚWIĘTO SZKOŁY

Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość
Jan Paweł II

23 maja społeczność szkolna obchodziła Święto szkoły oraz 20 – lecie istnienia II Liceum Ogólnokształcącego.

Warto w tym miejscu przytoczyć kilka danych historycznych. II Liceum Ogólnokształcące powołano 1 maja 1996 roku. Jest to pierwsza w województwie warmińsko - mazurskim szkoła średnia prowadzona przez samorząd lokalny. Decyzją organu prowadzącego Szkoła Podstawowa nr 4 i II Liceum Ogólnokształcące tworzą Zespół Szkół nr 2. Od roku szkolnego 2015/2016 została zmieniona nazwa szkoły. Brzmi ona: II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi. W roku szkolnym 1996/1997 Liceum Ogólnokształcące liczyło 2 oddziały - 46 uczniów. Obecnie w Liceum Ogólnokształcącym uczy się 328 uczniów w 13 oddziałach.

Czytaj więcej...

TYLE PIĘKNYCH DNI UTKWIŁO NAM W PAMIĘCI

Są dni, o których należy pamiętać, są chwile które nie powinny przeminąć. Wszystko ma swój początek i koniec. 29 kwietnia zakończyła się przygoda trzecioklasistów II Liceum.

Czytaj więcej...