bip

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi

SALON MATURZYSTÓW „PERSPEKTYWY”

9 września uczniowie naszego liceum wzięli po raz kolejny udział w Salonie Maturzystów „PERSPEKTYWY 2016” w Olsztynie.
Gospodarzem Olsztyńskiego Salonu Maturzystów, jak co roku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Gości przywitał prof. dr hab. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. kształcenia i studentów UWM, który gorąco zachęcał wszystkich przybyłych, aby wybrali Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jako swoją Alma Mater. Do studiowania w Olsztynie zachęcał również Jarosław Słoma, pierwszy zastępca Prezydenta Olsztyna oraz Mateusz Mickiewicz, doradca Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Czytaj więcej...

NARODOWE CZYTANIE „QUO VADIS”

3 września po raz czwarty zostało zorganizowane Narodowe Czytanie. W tym roku było to „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. W ponad 22oo miejsc w całej Polsce – w parkach, na skwerach, w Domach Kultury czytano fragmenty tej powieści. W Ogrodzie Saskim w Warszawie czytała Sienkiewicza para prezydencka. W Działdowie Narodowe Czytanie zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna. W wydarzeniu tym nie zabrakło naszych uczniów, byli to uczniowie klasy 3a: Julia Jabłońska, Michał Karbowski, Filip Leśniewski oraz Kamil Sowiński. Uczniowie uczestniczyli w tym wydarzeniu pod opieką polonistki - pani Małgorzaty Kowasz – Boberek.

Czytaj więcej...

BIWAK PROFILAKTYCZNO – INTEGRACYJNY W OSTASZEWIE

W dniach 12-14 września 2016 roku, w Ostaszewie odbył się biwak profilaktyczno- integracyjny dla uczniów klas pierwszych naszego liceum. Pierwszy dzień biwaku upłynął pod znakiem dobrej zabawy i pięknej pogody. Jeszcze w wakacyjnym nastroju spędzaliśmy wspólnie czas. Spacerowaliśmy po urokliwej okolicy i podziwialiśmy widoki.

Czytaj więcej...

Witaj Szkoło! Nauka odmładza dusze

 

Tymi słowami powitała szkoła zgromadzonych uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły.

Głos jak zawsze zabrał dyrektor szkoły Wiesław Smereczyński. Powitał zgromadzonych, wszystkim życzył zapału, odpowiedzialności za swoją przyszłość. Pierwszoklasistom życzył, aby szybko odnaleźli się w nowej szkole, płynnie weszli w nowe obowiązki i podjęli nowe wyzwania. Wszystkim życzył, aby z dumą mówili o szkole, do której chodzą. 

Czytaj więcej...

„Wyprawka szkolna 2016”

- informacja w sprawie warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

1. W roku szkolnym 2016/2017 pomocą w formie udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych zostaną objęci uczniowie:

• słabowidzący,

• niesłyszący,

• słabosłyszący,

• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,

• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Czytaj więcej...